YEL – vain vaikuttamalla voi muuttaa asioita

YEL – Vain vaikuttamalla voi muuttaa asioita

Hallituksen kesällä 2022 kaavailema lakiesitys YEL-vakuutusmaksujen korottamisesta, siten että yrittäjän työpanos vastaisi palkansaajan mediaanipalkkaa, minkä mukaan myös määräytyisi YEL-vakuutusmaksut sai yrittäjät vähintäänkin järkyttymään.

Moni koki sen epäoikeudenmukaiseksi koska hyvin monet pienyrittäjät ja kevytyrittäjät eivät ansaitse niin paljon kuin saman alan palkansaajat ja YEL-vakuutusmaksut olisivat nousseet kohtuuttoman suuriksi.

Suora vertailu palkansaajan ansioihin ontui pahasti, koska yrittäjä joutuu itse kustantamaan oman työtilan ja työntekoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet, toisin kuin palkansaaja ja kaikki ne kustannukset ovat pois yrittäjän ansiotulosta.

Kokeneina yrittäjinä, tunnistimme heti lakiehdotukseen liittyvät epäkohdat ja päätimme vaikuttaa niihin. Elokuun alussa teimme kattavan kirjelmän lakiehdotuksen epäkohdista ja perustelimme huolella kohta kohdalta miksi yrittäjän ja palkansaajan mediaanituloa ei voi suoraan verrata toisiinsa sekä teimme ratkaisuehdotuksen yrittäjien alivakuuttamisen ongelmaan. Ratkaisun, joka olisi kohtuullinen yrittäjille ja poistaisi valtion rahoitustarpeen siltä osin.

Lähetimme kirjelmän kaikille kansanedustajille, ministeriöille ja yrittäjäjärjestöille. Ts. kaikille, jotka voivat asiaan oikeasti vaikuttaa ja saimme myös kiitosta tietyiltä tahoilta.

Nyt hallitus on päättänyt yksimielisesti, että lakiesitys sinällään olisi ollut kohtuuton taakka yrittäjille ja esitykseen tulee merkittäviä muutoksia.

Eduskunnassa hyväksytyn valiokunnan lausunnon kun lukee läpi, niin siitä voi vetää johtopäätöksen, että yrittäjä (niin halutessaan) selviää vuodet 2023-2028 vuotuisella YEL-minimillä, joka on 2023 vuodelle 8 575,45 euroa. Jos yrittäjällä on nykyisenä työtulona YEL-minimi eikä halua siihen korotusta, jonka vakuutusyhtiö automaattisesti tekee ja joka voi seuraavalle kolmelle vuodelle olla enimmillään 4000 euroa, tulee yrittäjän tehdä vakuutusyhtiölle siitä selvitys, josta käy ilmi että yrittäjän vuotuinen työtulo ei ole niin paljon kuin 8575,45 + enimmillään 4000 euroa, vaan jää siihen minimiin ja seuraava kolmen vuoden kuluttua tehtävä tarkistus ei vaadi korotusta ollenkaan jos yrittäjä itse katsoo ettei ole tarvetta korottaa.

Vaikuttaminen siis kannattaa, kun sen tekee oikeaan aikaan ja kohdentaa oikeaan paikkaan.

4works Oy

Lue ehdotuksemme yrittäjien alivakuuttamisen ongelman ratkaisusta:
Ehdotuksemme yrittäjien eläkkeen kerryttämisen hybridimallista, YEL-vakuutus + yksityinen eläkevakuutus.

YEL-vakuutus, jonka alaraja olisi joustavampi kuin nykyinen, ottaen huomioon aloittavat yrittäjät ja kevytyrittäjät ja heidän vaihtelevat vuositulonsa. Yrittäjä voisi itse määrittää oman työpanoksen minäkin vuonna ja kuinka paljon maksaisi YEL-maksuja ja kuinka paljon yksityistä eläkesäästämistä ja muita vakuutuksia. Yrittäjän sosiaaliturva ja eläkemalli olisi tulojen ja varallisuuden mukainen joustava ja tarpeeksi matala YEL-vakuutus, jossa sosiaaliturva taataan ja joka kartuttaa osan eläkkeestä.

Yksityinen eläkevakuutus, tulojen ja kulloisenkin tilanteen mukaan ja joka kartuttaa suurinta osaa eläkkeestä ja jonka saisi käyttöön vasta eläkeiässä ja kuoleman tapauksen sattuessa karttunut omaisuus jäisi jälkipolvelle. Tämä hybridimalli jollakin tasolla pakolliseksi viimeistään tietyssä ikäluokassa, jotta eläkettä ehtii karttua.