Toimeksiantopalvelut valtaa tilaa henkilöstövuokraukselta

 

Toimeksiantopalvelut valtaa tilaa henkilöstövuokraukselta

Koko yhteiskuntamme on muun maailman tapaan shokissa koronaviruksen vuoksi. Moni toimiala on täysin halvaantunut ja asiakkaat kadonneet. Aina kriisissä on myös uusia avauksia ja näkökulmia ja kaaoksen jälkeen voi uudet toimialat ja palvelumuodot alkaa kukoistaa.

Työelämän murros on ollut käsillä jo paljon ennen koronaa. Perinteiset käsitykset pitkistä, koko elämän kestävistä työsuhteista on täysin utopiaa monilla toimialoilla. Työelämä on pirstaloitunut ja muuttunut repaleisemmaksi ja monialaisemmaksi (moniosaajat voivat tehdä usealla toimialalla työtä pätkissä). Tällainen projektimainen, monisäikeinen työelämä on monessa mielessä hyvin toimeksiantopohjaista – työt tehdään eri tahojen kanssa sovitussa aikataulussa, sovitulla palkkiolla ja sovitun suunnitelman mukaisesti.

Kevyryrittäjien työmarkkinatori – toimeksiantopalvelut

Ennen digitaalisten palveluiden kehittymistä nykyiseen muotoonsa, moni teki omaa työtään henkiöstövuokrausyrityksen kautta. Nämä työnvälittäjät toimivat tavallaan työnantajan ja työntekijän välillä sopien kaiken byrokratian. Todellisuudessa henkilöstövuokrausyrityksen kautta välitetty työntekijä on töissä kyseisessä henkilöstövuokrausyrityksessä ja sitä koskee kyseisen yrityksen velvoitteet ja ohjeet ja palkkaus. Kevytyrittäjyys on syntynyt tavallaan jatkeena henkilöstövuokraukselle, kun tämä niin sanottu välimies on käynyt turhaksi digitaalisten palveluiden ja järjestelmien kehityttyä. Työn tekijä ja tekijää tarvitseva voivat kohdata ilman perinteistä välittäjää – välittäjä onkin verkkoalusta, jossa byrokratia ja palkkioiden maksu tapahtuu helposti ja vaivattomasti.

Toimeksiantopalveluita tulee lähivuosina yhä enemmän. Ne täyttävät sen tyhjiön, minkä toimimattomat työmarkkinat ja henkilöstövuokrausmarkkinat ovat jättäneet. On syntynyt uusi kevytyrittäjien luokka, joilla on paljon osaamista ja halua tehdä töitä projektinomaisesti ilman vaatimuksia tai halua edes työsuhteeseen. Itsenäisyys ja vapaus ovat heille itseisarvoja. Toimeksiantopalvelu yhdistää nämä uuden työn ritarit erilaisiin töihin ja työkokonaisuuksiin, jotka ennen tehtiin esimerkiksi harmaata taloutta ruokkien ja ilman vakuutuksia. Nyt on mahdollista teettää vaikka keittiöremontti kevytyrittäjällä toimeksiantona turvallisesti.

 

 

Minna Miettunen, yrittäjä Nuotio Digital Oy

Kirjoittaja on nopeasti muuttuvan digitaalisen toimintaympäristön innokas opiskelija ja kehityksen nimeen vannova digitaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. Elämään kuuluu bittien ulkopuolella perheen lisäksi urheilu, ystävät ja musiikki.