Kulukorvaukset ovat sinulle nettopalkan lisäksi korvattavia kuluja, joita sinulla on ollut laskutettavaan työhön liittyen. Verottajan ohjeen mukaisesti laskutuspalvelu voi maksaa sinulle korvattavia kuluja ilman, että niistä toimitetaan ennakonpidätystä. Korvatut kulut lasketaan sinulle kuitenkin ansiotuloksi, jonka vuoksi sinun tulee säästää kaikki alkuperäiset kuitit sekä ajopäiväkirjat (kilometrikorvaukset, päivärahat tai ateriakorvaukset) ja ilmoittaa kaikki korvatut ja ei-korvatut kulut veroilmoituksessa, tulonhankkimiskuluina.