Korona-pandemia – tärkeää tietoa kevytyrittäjille että yrittäjille

 

Korona-pandemia
– tärkeää tietoa kevytyrittäjille että yrittäjille

Poikkeuksellisen maailmanlaajuisen korona-pandemian vuoksi olemme joutuneet uudenlaisen tilanteen eteen, jossa jokainen meistä joutuu pohtimaan, kuinka toimia ja taata oma toimeentulo epidemian ja sen jälkeiseen aikaan. 4eze worksin asiakkaissa on sekä kevytyrittäjiä että yrittäjiä. Olemme laatineet tietopankin, jonka avulla pääsemme yhdessä yli vaikean ajan mahdollisimman kuivin jaloin.

 

1.     Perusasiat kuntoon

Veroasiat: Arvioi loppuvuoden verot uudelleen ja minimoi verosi jo etukäteen. Verohallinto pyytää asioimaan ensisijaisesti OmaVerossa. Jos esimerkiksi tarvitset muutosta veroprosenttiisi, se hoituu OmaVerossa.
YEL: Jos olet YEL-vakuutettu, tarkista ensisijaisesti omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi YEL:n määrä ja muuta sitä tarpeen mukaan.

 2.   Entä jos joudun karanteeniin?

Kela korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana. YEL-vakuutettu voi saada tartuntatautikorvausta YEL-työtulon perusteella, mutta myös vakuuttamaton voi tietyillä kriteereillä saada korvausta. Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit tältä osin olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

3.   Entä jos sairastun?

Kela: Jos sairastut koronaan ja viranomainen määrää virukselle altistuneen karanteeniin, olet oikeutettu tartuntapäivärahaan. Muussa tapauksessa vaikka sairastat koronaa, et ole oikeutettu tartuntapäivärahaan vaan sairaspäivärahaan. Molempien etuuksien määrä riippuu yrittäjän eläkevakuutuksen maksujen tasosta, jotka määräytyvät yrittäjän YEL-työtulon mukaan (tarkista siis YEL-tulosi).

Tartuntatautipäiväraha on kuitenkin korkeampi ja korvaa ansionmenetyksen sataprosenttisesti. Sen määrä perustuu suoraan voimassaolevaan YEL-työtuloon. Sairauspäiväraha puolestaan korvaa noin 60 prosenttia sairastamisajan tuloista ja se lasketaan edeltävän 12 kuukauden YEL-työtulojen perusteella.

4.   Korvaukset

KELA-korvaus tartuntataudista esim. koronavirus

-Kela myöntää tartuntapäivärahakorvausta tilanteessa, jossa sinut on määrätty olemaan pois töistä tai olet joutunut karanteeniin koronaviruksen vuoksi

-Hakiessasi Kelan tartuntapäivärahaa, sinun tulee hakea lääkärintodistus tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä. Tartuntapäivärahaa maksetaan vain niiltä päiviltä, jotka joudut olemaan kokonaan poissa töistä. Päivärahaa ei makseta mikäli pystyt tekemään etätöitä.

-YEL- vakuutettu ammatinharjoittaja saa myös tartuntapäivärahaa vakuutusyhtiölle ilmoittamansa työtulon mukaan heti poissaolon alkamisesta jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, sen voi helposti ottaa työeläkevakuutusyhtiöstä menemällä eläkeyhtiön nettisivuille esim. Ilmarinen.fi, Elo.fi, Varma.fi

-Lisätietoa saa Kelan sivuilta www.kela.fi

 5.  Sairauspäiväraha

-Sairauspäivärahaa maksetaan alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamasta ansionmenetyksestä ammatinharjoittajalle ns. kevytyrittäjälle.

-Sairauspäiväraha lasketaan kevytyrittäjän 12 edeltävän kuukauden ansioista. Päivärahaan huomioidaan myös YEL-vakuutuksen tulot ja mahdolliset muut palkkatulot.

-Omavastuuaika ammatinharjoittajille, joilla on YEL-vakuutus, on yksi päivä.

-Ilman YEL-vakuutusta Kelan päivärahan omavastuuaika on päivä, jolloin sairaus on todettu ja yhdeksän seuraavaa päivää

-Lisätietoa saa Kelan sivuilta www.kela.fi

6.  Työttömyysturva

-Kevytyrittäjä voi myös saada työttömyysturvaa Suomen hallituksen erillispäätöksellä, joka on tullut voimaan 20.3.2020

-Jos koronaviruskriisi on vähentänyt toimintaasi tai se on loppunut kokonaan voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-keskuksessa, lisätietoa saat www.te-palvelut.fi

-Jos olet jonkin työttömyyskassan jäsen ja yritystoimintasi on jatkunut edeltävän neljän vuoden aikana vähintään 15 kuukautta ja YEL-työtulosi, kevytyrittäjän itse määrittämän työpanoksen arvo on ollut vähintään 13 076 euroa vuoden 2020 tason mukaan, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassastasi.

-Jos et ole työttömyyskassan jäsen voit hakea peruspäivärahaa Kelasta mikäli työssäoloehto on täyttynyt, neljän vuoden aikana yritystoimintaa ammatinharjoittajana vähintään 15 kuukautta.

-Jos työssäoloehto ei ole täyttynyt voit hakea Kelan myöntämää työmarkkinatukea 

7.      Muita hyödyllisiä vinkkejä

Kaikki koronasta -Suomen Yrittäjien laatima ohje yrittäjälle 

Korona-virusepidemia ja Ely-keskuksen palvelut

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja, 16.3.2020

Business Finland: Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutukseen joustavuutta

MARA tarjoaa monenlaista hyötytietoa yrityksille liittyen mm. työn vähenemiseen

Suomen Yrittäjät, tietoa yritysvakuutuksen korvauksista

 

Mauri Koskenniem, yrittäjä, 4works Oy

Mauri on toiminut pitkään yrittäjänä mm. henkilöstöpalvelu- ja ravintola-alalla sekä lisäksi hänellä on vahva osaaminen henkilöstö- ja palkkahallinnon aloilta.