Blogi

YEL – Vain vaikuttamalla voi muuttaa asioita

Hallituksen kesällä 2022 kaavailema lakiesitys YEL-vakuutusmaksujen korottamisesta, siten että yrittäjän työpanos vastaisi palkansaajan mediaanipalkkaa, minkä mukaan myös määräytyisi YEL-vakuutusmaksut sai yrittäjät vähintäänkin järkyttymään.

Moni koki sen epäoikeudenmukaiseksi koska hyvin monet pienyrittäjät ja kevytyrittäjät eivät ansaitse niin paljon kuin saman alan palkansaajat ja YEL-vakuutusmaksut olisivat nousseet kohtuuttoman suuriksi.

Suora vertailu palkansaajan ansioihin ontui pahasti, koska yrittäjä joutuu itse kustantamaan oman työtilan ja työntekoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet, toisin kuin palkansaaja ja kaikki ne kustannukset ovat pois yrittäjän ansiotulosta.

Kokeneina yrittäjinä, tunnistimme heti lakiehdotukseen liittyvät epäkohdat ja päätimme vaikuttaa niihin. Elokuun alussa teimme kattavan kirjelmän lakiehdotuksen epäkohdista ja perustelimme huolella kohta kohdalta miksi yrittäjän ja palkansaajan mediaanituloa ei voi suoraan verrata toisiinsa sekä teimme ratkaisuehdotuksen yrittäjien alivakuuttamisen ongelmaan. Ratkaisun, joka olisi kohtuullinen yrittäjille ja poistaisi valtion rahoitustarpeen siltä osin.

Lähetimme kirjelmän kaikille kansanedustajille, ministeriöille ja yrittäjäjärjestöille. Ts. kaikille, jotka voivat asiaan oikeasti vaikuttaa ja saimme myös kiitosta tietyiltä tahoilta.

Nyt hallitus on päättänyt yksimielisesti, että lakiesitys sinällään olisi ollut kohtuuton taakka yrittäjille ja esitykseen tulee merkittäviä muutoksia.

Eduskunnassa hyväksytyn valiokunnan lausunnon kun lukee läpi, niin siitä voi vetää johtopäätöksen, että yrittäjä (niin halutessaan) selviää vuodet 2023-2028 vuotuisella YEL-minimillä, joka on 2023 vuodelle 8 575,45 euroa. Jos yrittäjällä on nykyisenä työtulona YEL-minimi eikä halua siihen korotusta, jonka vakuutusyhtiö automaattisesti tekee ja joka voi seuraavalle kolmelle vuodelle olla enimmillään 4000 euroa, tulee yrittäjän tehdä vakuutusyhtiölle siitä selvitys, josta käy ilmi että yrittäjän vuotuinen työtulo ei ole niin paljon kuin 8575,45 + enimmillään 4000 euroa, vaan jää siihen minimiin ja seuraava kolmen vuoden kuluttua tehtävä tarkistus ei vaadi korotusta ollenkaan jos yrittäjä itse katsoo ettei ole tarvetta korottaa.

Vaikuttaminen siis kannattaa, kun sen tekee oikeaan aikaan ja kohdentaa oikeaan paikkaan.

4works Oy

Lue ehdotuksemme yrittäjien alivakuuttamisen ongelman ratkaisusta:
Ehdotuksemme yrittäjien eläkkeen kerryttämisen hybridimallista, YEL-vakuutus + yksityinen eläkevakuutus.

YEL-vakuutus, jonka alaraja olisi joustavampi kuin nykyinen, ottaen huomioon aloittavat yrittäjät ja kevytyrittäjät ja heidän vaihtelevat vuositulonsa. Yrittäjä voisi itse määrittää oman työpanoksen minäkin vuonna ja kuinka paljon maksaisi YEL-maksuja ja kuinka paljon yksityistä eläkesäästämistä ja muita vakuutuksia. Yrittäjän sosiaaliturva ja eläkemalli olisi tulojen ja varallisuuden mukainen joustava ja tarpeeksi matala YEL-vakuutus, jossa sosiaaliturva taataan ja joka kartuttaa osan eläkkeestä.

Yksityinen eläkevakuutus, tulojen ja kulloisenkin tilanteen mukaan ja joka kartuttaa suurinta osaa eläkkeestä ja jonka saisi käyttöön vasta eläkeiässä ja kuoleman tapauksen sattuessa karttunut omaisuus jäisi jälkipolvelle. Tämä hybridimalli jollakin tasolla pakolliseksi viimeistään tietyssä ikäluokassa, jotta eläkettä ehtii karttua.

 

4eze on tästä eteenpäin 4works!

Uudistunut 4works on entistä parempi!  Jätämme 4eze aputoiminimen pois käytöstä ja käytämme jatkossa ainoastaan yrityksen varsinaista nimeä 4works. Nimenmuutoksen yhteydessä olemme rakentaneet uudistuneen extranetin, joka on entistä käyttäjäystävällisempi ja palvelee paremmin kaikissa eri päätelaitteissa. Tämän lisäksi meillä on jatkossa tarjolla toiminimiyrittäjille oma pro-palvelu.

Uusi ja helppokäyttöinen extranet

Olemme uudistaneet myös käyttöliittymää, extranettiä, entistä helpommaksi käyttää. Extranetin sisältö ei sinällään muutu, mutta sivujen ulkonäkö sen sijaan muuttuu täysin. Tavoitteena uudistuksella on ollut palvella paremmin eri päätelaitteitta käyttäviä asiakkaitamme. Tervetuloa testaamaan!

Toiminimiyrittäjien uusi Pro-palvelu

Olemme halunneet myös palvella toiminimiyrittäjiä paremmin ja uudistaneet vanhan plus-palvelumme. Uudistuksen tarkoituksena on, että se palvelee mahdollisimman edullisesti mutta myös joustavasti kaikkia toiminimiyrittäjiä. Uudistuksen myötä Plus palvelu muuttaa myös nimeä ja se jaetaan kahteen osaan, PRO plus ja PRO flex. PRO palveluissa laskutetaan toiminimiyrittäjänä, omalla y-tunnuksella. Pro-palvelupaketin (Pro Plus ja Pro Flex) palvelumaksu on nyt vain 3% ja flexissä voit laskuttaa myös ulkomaille

Lisää uudistuksia tulossa myöhemmin
Kehitystyön alla on myös Poseidon palvelun kehittäminen palvelemaan yhä paremmin laskutusasiakkaidemme tarpeita ja tavoitteena on lisätä markkinointimahdollisuuksia palvelun käyttäjille. Tiedotamme asiasta myöhemmin lisää! 

Tervetuloa käyttämään uudistunutta 4works-palvelua! 

 

 

YEL – pakollinen paha vai hyödyllinen turva?

YEL eli tuttavallisemmin Yrittäjän eläkevakuutus on ollut viime päivinä esillä joka mediassa. Merkittävin syy tähän on kaavailtu eläketurvauudistus, joka kohdistuu YEL:iin. Tavoitteena YEL uudistuksella on ollut parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja vähentää yrittäjien alivakuuttamista. Eläkeyhtiöt liputtavat luonnollisesti kaikki vahvasti uudistuksen puolesta, sillä tällä hetkellä maksetut YEL:it eivät kata eläkkeelle jäävien yrittäjien takuueläkettäkään, vaan valtion on maksettava tämä erotus. Pienet yrittäjät taas muistuttavat, että yrittäjyyteen kuuluu lähtökohtaisesti riski ja moni näkee YEL:in yrittäjän silmin erittäin huonona sijoituksena ja mieluummin sijoittavat nuo varat muualle.

YEL – epäreilu eläke- ja sosiaaliturva

Vaikka kyseinen laki korjaisikin tämän alivakuuttamisen epäkohdan, YEL olisi edelleen kannattamaton sijoitus ja merkittävä kuluerä yritystoiminnassa. Lainsäätäjät usein unohtavat, että tyypillinen suomalainen yrittäjä on alle 2000€ tienaava pienyrittäjä, joka on jo valmiiksi erittäin pienituloinen MUTTA itsensä työllistäjä, pois kortistoista tai julkiselta sektorilta. Takana on koronan kurittamat vuodet (pienet yrittäjät ja kevytyrittäjät eivät olleet niitä, jotka saivat Business Finlandin tukia) ja koronan helpottaessa, alkoi inflaatiokriisi. Heitetään soppaan vielä ostovoiman lasku ja koron nousu, on selvää, että yrittäjillä on edessä vaikeat ajat. Tätä aiotaan nyt edelleen vaikeuttaa nostamalla yrittäjien kuluja kuussa erittäin epäreilulla tavalla laskea YEL (saman työn mediaanitulo). Suomessa tullaan näkemään ennennäkemätön pienten yritysten lopetussuma jos muutos tällaisenaan astuu voimaan.

Yrittäjän eläke – annetaan mahdollisuus valita

Voisiko vaihtoehtona olla jonkinlainen hybridimuoto, jossa yrittäjät vakuuttavat itsensä YEL:in kautta mutta myös muulla tavoin. Vaikkapa että yrittäjä mieluummin maksaisi omaa yksityistä eläketurvaa sitä mukaa kun varaa on ja saisi itse päättää mihin rahat sijoitetaan ja miten eläke karttuu eikä vähiten sen vuoksi, että karttunut eläkepotti ei jää vakuutusyhtiölle mahdollisen kuolemantapauksen jälkeen kuten YEL-vakuutuksessa käy. Yrittäjien pitäisi ainakin saada valinnanvapaus miten ja mihin kartuttaa eläkettään, eikä pakollinen ja kallis YEL.
Tai vaihtoehtoisesti nostaa YEL:in minimiä ja vähitellen vuosien saatossa kuroa eläkevajetta umpeen. Mitä taas sosiaaliturvaan ja alivakuuttamiseen tulee, yrittäjät jos ketkä ovat erittäin aktiivisia vakuuttajia muun kuin YEL:in osalta, koska he tietävät, että pahan päivän varalta ei ole olemassa turvaverkkoa. Toisin kuin palkansaaja, yksinyrittäjä ei usein voi jäädä sairauslomalle vaikka olisi siihen oikeutettu. Sinä aikana asiakkaat vaihtavat muualle.

Jos eläketurva uudistetaan, uudistetaan se sitten oikeasti eikä näennäisesti

Työelämä on uudistunut radikaalisti viimeisen 10 vuoden aikana, mutta Suomen jähmeät työjärjestelmät ei. Uusi työluokka eli kevytyrittäjät on syntynyt paikkaamaan nopeita ja muuttuvia työmarkkinoita, mutta heille ei ole räätälöityä YEL-ratkaisua, jossa huomioitaisiin kevytyrittäjyyden ominaispiirteet. YEL:ssä on muutakin parantamisen varaa kuin maksujen täsmääminen korkeammaksi. Toivottavasti esitys viedään takaisin pöydälle, otetaan laajemmin pienet yrittäjät mukaan keskusteluun ja laajennetaan koko YEL-keskustelua. Kenenkään etu se ei varmasti ole, että pienet yrittäjät lopettavat ja siirtyvät palkkatöihin tai kortistoon eikä sitä kautta ole itse tulevaisuuden työllistäjiä.

 

 

Kevytyrittäjyydellä EI ole montaa muotoa – termiviidakko sekoittaa niin uudet kuin vanhat laskuttajat

Moni pohtii kevytyrittäjyyttä usein joko palkkatyön oheen tai hankkiessaan lisätienestejä. Täysipäiväisiä kevytyrittäjiäkin toki on, mutta usein laskutuksen kasvaessa osa siirtyy oman y-tunnuksen alle virallisesti yrittäjäksi. 

Mutta mikä oikeasti kevytyrittäjänä olet? Oletko mahdollisesti kevyesti yrittäjä tai kevytyrittäjä y-tunnuksella tai onko sinulla jopa kevytyritys? Ei, mitään näistä ei ole todellisuudessa olemassakaan. 

Kevyesti yrittäjä, Kevytyrittäjä y-tunnuksella ja Kevytyritys ovat harhaanjohtavaa markkinointia sanastoa, joita käytetään kun palveluntarjoaja ei syystä tai toisesta halua kertoa, että kyseessä on normaali y-tunnuksellinen yrittäjyys, kaikkine vastuineen.  

Arvonlisäveron takaisinsaanti on se mato koukussa, mihin moni tarttuu, tietämättä mihin todellisuudessa ryhtyy.

Kevytyrittäjällä EI ole omaa y-tunnusta

Kevytyrittäjä on yksityishenkilö, itsensä työllistäjä, joka laskuttaa ilman omaa y-tunnusta. Miten se sitten onnistuu? Se onnistuu siten, että laskutetaan laskutuspalvelun y-tunnuksen kautta. 


Y-tunnuksen omistava on aina yrittäjä, ei kevytyrittäjä

Useat palvelut antavat ymmärtää rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi, että  olet kevytyrittäjä, jolle on luotu oma y-tunnus. Näin se ei kuitenkaan ole. Kun sinulle luodaan y-tunnus, vaikka se tehtäisiin sinun valtuuttamana laskutuspalvelun toimesta, olet siitä hetkestä lähtien toiminimiyrittäjä ja arvonlisäverovelvollinen. Sinun tulee huolehtia kaikista yrittäjän velvollisuuksista, senkin jälkeen kun y-tunnuksen sinulle rekisteröinyt palvelun tuottaja ei enää tee sitä puolestasi. Näitä ovat esimerkiksi alv-ilmoitukset ja  yrittäjän veroilmoitus jne. 


Y-tunnus pysyy kuin purkka tukassa 

Omaan nimeen liitetystä y-tunnuksesta ei pääse koskaan eroon, vaikka ilmoittaisit yrityksesi pois alv- ja ennakkoperintärekisteristä tai lopettaisit yritystoiminnan kokonaan, seuraa kerran rekisteröity y-tunnus sinua ikuisesti. Kun haet jotain tukea esimerkiksi Kelalta, niin Kela katsoo ensin ytj.fi rekisteristä jos tuen hakijalla on y-tunnus ja pelkästään se voi estää tuen saamisen. Kannattaa siis tehdä itselle selväksi onko y-tunnus ja sen mukana tuleva yrittäjyys sinun juttusi. Y-tunnus tuo vastuuta myös sen jälkeen, kun olet laskutuspalvelun käytön lopettanut ja vaikka siirtynyt palkkatöihin. 

 

 

Kirjoittaja:

Mauri Koskenniemi, yrittäjä, 4works Oy

Mauri on toiminut pitkään yrittäjänä mm. henkilöstöpalvelu- ja ravintola-alalla sekä lisäksi hänellä on vahva osaaminen henkilöstö- ja palkkahallinnon aloilta.

 

 

Joko Suomi on valmis kevytyrittäjän eläkevakuutukselle KyEL:lle?

Suomessa on jo kohta kymmenen vuoden ajan ollut kasvava joukko kevytyrittäjiä. Joustavuus ja vapaus houkuttelevat koko ajan lisää uusia toimijoita, vaikka lainsäädäntö laahaa perässä. Ruokalähettipalvelu Woltin myynnin myötä keskustelun keskiöön nousi muun muassa kevytyrittäjien ja työn suorittajien sairaus- ja eläketurva, joka on Suomen työeläkejärjestelmän kankeuden vuoksi lähes kehittymätön. Silti kevytyrittäjyys on selkeästi suunta, mihin työelämä kehittyy; ihmiset saavat valita omat työtehtävänsä, määritellä hintansa ja rakentaa työuransa vapaammin kuin koskaan ennen. Koska muutos on ollut nopeaa, rakenteet eivät vain ole pysyneet perässä. 

Nyt jos koskaan on aika avata keskustelu näiden 50 000 – 150 000 ihmisen joukon eläkevakuuttamisesta.


Ketkä ovat kevytyrittäjiä?

Kevytyrittäjyys on jo pitkään ollut vakiintunut tapa tehdä työtä erityisesti kasvukeskuksissa ja kaupungeissa. Kevytyrittäjyys määritellään niin, että henkilö laskuttaa työnsä ilman omaa y-tunnusta, mutta ei ole työsuhteessa laskutuspalveluun

Yhä useampi toimiala on siirtynyt myös käyttämään kevytyrittäjiä työn suorittajina, koska henkilöstövuokraus koetaan vanhanaikaisena ja byrokraattisena. Suuntaus on nähtävillä myös siinä, että moni henkilöstöpalveluyritys valtaa alaa myös kevytyrittäjä- ja laskutuspalvelumarkkinoilla. Maailma muuttuu ja niin muuttuu sen mukana myös tarjottavat palvelut ja toimialat. 

Ainoa mikä ei tunnu muuttuvan, on suomalainen eläketurvajärjestelmä.


YEL on liian kankea järjestelmä

Harva kevytyrittäjä tekee niin täysipainoisesti työtä, että hän olisi verrattavissa yrittäjään ja tarvitsee sen vuoksi joustavamman ja halvemman vakuutuksen kuin mitä YEL tarjoaa. Ja koska YEL-vakuutus on kevytyrittäjälle kallis ja joustamaton järjestelmä, ei sitä oteta vapaaehtoisesti ennen kuin on pakko ja silloinkin sitä kartetaan viimeiseen saakka. Usein tilanne onkin sellainen, että kevytyrittäjä tekee palkkatyötä, josta kertyy TyEL ja kevytyrittäjänä työn suoritteita, joista ei kerry lainkaan eläkettä. Tämä on merkittävä puute suomalaisessa henkilön oikeusturvan kannalta. 

Kevytyrittäjä ottaisi mielellään eläke- ja sosiaaliturvan, jos se olisi suhteutettu kevytyrittäjän satunnaisiin työtilanteisiin.


Millainen olisi Kevytyrittäjän eläkevakuutus KyEL? 

Olemme todistaneet viimeisen kymmenen vuoden ajan myös merkittävää digiloikkaa, jonka ansiosta meillä on lähes reaaliaikaiset Omavero, tulorekisteri sekä pankkipalvelut, jotka mahdollistavat nopeat palkkion maksut työn suorittajille. 

KyEL tulisi olla joustava järjestelmä, siten että sitä voi maksaa silloin kun tuloja on ja laittaa tauolle silloin kun töitä ja tuloja ei ole. Näin ollen myös pienistä tuloista kertyisi eläkettä ja turvaa sairauksien varalle. 

KyELin tulisi olla myös sidottuna ajantasaisiin tuloihin ja olla halvempi kuin YEL, jotta kynnys sen ottamiseen olisi matalampi.

KyEL on myös kevytyrittäjille merkittävä oikeusturvakysymys. On aika tunnustaa muuttuva työelämä ja rakentaa järjestelmät joustamaan työelämän mukana eikä työelämän joustamaan järjestelmien mukana. 

Kirjoittajat:

Minna Miettunen, yrittäjä Nuotio Digital Oy

Kirjoittaja on nopeasti muuttuvan digitaalisen toimintaympäristön innokas opiskelija ja kehityksen nimeen vannova digitaalisen myynnin ja markkinoinnin yrittäjä. Elämään kuuluu myös bittien ulkopuolella perheen lisäksi urheilu, ystävät ja musiikki.

Raija Wirkkala-Blomster, yrittäjä, 4works Oy

Kirjoittajalle avoimuus ja kerronnan läpinäkyvyys ovat kirjoittamisen lähtökohta ja periaate, joista ei voi tinkiä.
Elämään kuuluu yrittäjyyden vastapainona perhe ja ulkoiluharrastukset sekä suuri kiinnostus luontoa ja eläinmaailmaa kohtaan.

Marko Varajärvi: Laskutuksen pitää olla helppoa, nopeaa ja edullista

Blogisarjassa haastatellaan 4eze worksin kevytyrittäjiä.

Teen toimeksiantoja pohjoismaiselle konsultointiyritykselle. Vertailin laskutuspalveluja tarjoaviayrityksiä ja totesin, että 4eze on edullisin. Edullisuus ei kuitenkaan aina riitä. Menin 4eze:n kotisivuille ja totesin, että tarvittavien tietojen antaminen on todella helppoa. En halunnut, että saamastani palkkiosta menee ylimääräistä veroa. Hain verottajan kotisivuilta omat verotietoni tämän vuoden osalta. Syötin kaikki pyydetyt tiedot muutamassa minuutissa ja tiedot lähetettyäni sain saman tien ilmoittamaani sähköpostiin ilmoituksen onnistuneesta rekisteröitymisestä. Rekisteröitymisen jälkeen hankin tarvittavat tiedot laskutettavasta yrityksestä (mm. Y-tunnus). Tämän jälkeen kävin luomassa omilla tunnuksillani ensimmäisen laskuni. Tein tämän maanantaina klo 13 jälkeen. Tiistaina aamulla klo 10 sain sähköpostiini ilmoituksen, että palkkani on maksettu. Saamassani viestissä todettiin, että palkka ei välttämättä näy heti tilillä. Pankista riippuen palkka näkyy joko myöhemmin iltapäivällä tai viimeistään seuraavan pankkipäivän aamuna. Ilmoituksessa oli myös maininta, että mikäli olen valinnut maksullisen pikamaksupyynnön, on maksu tilillä jo saman päivän aikana nopeutetusti. Tiistaina iltapäivällä klo 15 tienoolla kävin kurkkaamassa tiliäni ja maksu oli jo saapunut. Joidenkin laskutuspalveluja tuottavien yritysten kohdalla ilmoitetaan, että palkan tai työkorvauksen saaminen kestää päiviä, jopa viikon. Myös hintatiedot on monimutkaisesti ilmoitettu. Minä haluan, että minulle kuuluvat rahat tulevat minulle mahdollisimman nopeasti. 4ezen laskutuspalvelu on helppo, nopea ja edullinen. Nämä ovat erinomaisia myyntivaltteja laskutuspalveluyritykselle.

—–

Kirjoittaja: Marko Varajärvi, konsultti pohjoismaiseen yhteistyöhön erikoistuneessa Scandion oy:ssä.