4ezen tarina

 

Ajatus 4eze:stä syntyi meidän kolmen yrittäjän pohtiessa, miksi markkinoilla ei ole kevytyrittäjäpalvelua, jota voisi käyttää sekä yksityishenkilöt että toiminimen rekisteröineet pienyrittäjät. Olimme varmoja, että sellaiselle olisi kysyntää ja päätimme kehitää palvelun, joka palvelisi kaikkia, olisi mahdollisimman helppo, lähes automaattinen ja käyttäjälle aina edullinen.

Otimme palvelun kehittämisessä lähtökohdaksi tulevien asiakkaidemme todelliset tarpeet ja edunmukaisuuden. Palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen meni kaikkiaan 9 kk, mutta huolellinen työ vaatii aikansa.

Pidimme myös tarkasti huolen siitä, että palvelun kaikki osa-alueet olisivat varmasti lain ja säädösten mukaisia, alalla vallitsi epämääräinen harmaan alueen vyöhyke, johon emme halunneet sekaantua.

Päätimme että palvelumme tulee olemaan puhtaasti palvelu, ilman epäselvyyksiä palvelun tuottajan roolista.

– Raija, Mauri ja Micael